Träningstips - Islandshäst

Tölten – lite tips

Ett vanligt problem när man arbetar med tölten är att man enbart kortar sin häst i stället för att samla den. Om man kortar hästen förlorar man bärigheten och aktionen och kortar enbart steglängden.

Hästen måste ha muskler så att den orkar att tölta och det får den genom att klättra, hoppa, bommar/cavaletti, galoppera etc. För att du även ska få en bra takt i tölten krävs att din häst är lösgjord, dvs mycket volter, skänkelvikning, öppna, sluta, framdelsvändning, bakdelsvändning etc. Slutligen för att få igång rumpan och lägga över vikten bakåt vilket hjälper tölten är ökningar och minskningar, igångsättningar och avsaktningar, rygga och inte för att glömma galoppen!

Lycka till!