Vårt dagliga liv

Förskoletest!!!!

I vilken riktning åker bussen på bilden nedan?

Kör den åt höger eller vänster?

Kan du inte bestämma dig?

Titta noggrant på bilden en gång till!

Du vet fortfarande inte…?

 

Samma bild visades för förskolebarn och dom fick samma fråga;

 

 

 

Åt vilket håll kör bussen?

 

90% av barnen gav följande svar:

‘Bussen kör åt vänster’

 

På frågan; ‘Varför tror du att bussen kör åt vänster?’ svarade barnen:

‘Eftersom man inte kan se dörren där man stiger på bussen!’


Hur känner du dig nu?????