Träningstips

Volter och rakt spår

När man ska börja att rida på rakt spår är det vanligt att man tyvärr tappar hästen och har svårt att hålla ihop den. En jättebra övning är att rida på fyrkantsspåret och sedan lägga volter eftersom du då hela tiden kan fånga upp hästen på volten. Bra även för heta hästar eftersom du hela tiden kan lägga en volt för att få tillbaka den.

Första övningen är att följa fyrkantsspåret i trav och sedan lägga en volt vid varannan bokstav, dvs vid A, P, R, C, S och V. I början läggs lite större volter upp till 20 meter men allt efter som du och hästen hittar varandra kan volterna succesivt minskas ned till 10 meters volter.