Vårt dagliga liv

Eddie när han kom tillbaka

så var han ganska tanig men de här bilderna från när han rullade sig (det första han gjorde när han kom hem) ser så roliga ut! Undertiden låg Kristian på taket, på den nya lösdriften!