Coachning

https_proxyCoaching är en kraftfull kommunikationsform, som hjälper dig uppnå mål snabbare och effektivare än du skulle klara på egen hand. Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling, där du får hjälp att lära sig att agera, tänka och känna i nya banor. Genom frågor och självupptäckt får du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Coaching innebär inga råd, förslag eller terapi, utan bygger på tilltron till människans egna resurser och lösningar.

All coaching underlättas naturligtvis av att du är öppen om din situation. Jag använder frågor för att skapa insikter om hur du ser vad du ser, och hur du skulle kunna se saker annorlunda. Jag kan komma att ställa frågor som ibland kan uppfattas som provocerande men det är min uppgift att upptäcka tankar och uppfattningar som är begränsande. Jag kan också komma att ge dig personlig feedback och dela med mig av mina observationer.

Som coach ansvarar jag för processen i våra möten och du som klient ansvarar för innehållet. Det betyder att jag förväntar mig att du förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill tala med mig om. Det som är viktigt för din utveckling ligger alltså till grund för våra möten. För att nå målet med coachingen förväntar jag mig också att du själv föreslår och åtar dig en del uppgifter mellan våra möten.

Coaching-iStock-pic-mediumVårt samarbete innebär att vi kommer att träffas regelbundet med ganska täta möten. Samtalen äger rum i form av fysiska möten, eller via telefon om du hellre önskar det. Varje träff är en ca timme. Vi utvärderar gemensamt och löpande våra träffar så att du inte går från dem utan konkret nytta och nya tankar. Vårt samarbete grundas i att vi skriver en coaching överenskommelse.

Våra möten är konfidentiella. Det innebär att jag som din coach inte berättar att du är min kund och inte talar om dig inför andra. Denna sekretess gäller även efter att vår coaching är slutförd. Utöver detta styrs jag av de etiska riktlinjer som utformats av ICF (International Coach Federation). I min strävan att kvalitetssäkra mitt arbete och få en internationell certifiering, förväntas jag dock lämna ditt namn och e-postadress/telefonnummer till ICF tillsammans med en utvärdering kring vårt samarbete/möten.

Det första uppstartsmötet, (som är helt förutsättningslöst) är helt GRATIS. 

Efter det är specialpriset 500 kr inkl moms  för 60 minuter.